Jubileumsboken

”Från Magasin till Museum – 25 år med Åkers hembygdsförening”

 

Vid ett möte i Åkers Folkets Hus den 12 maj 1986 bildades Åkers hembygdsförening. Därmed firar Åkers hembygdsförening i år 25 år. Detta uppmärksammar vi med att ge ut vår egen historia i bokform. Boken har fått namnet Från Magasin till Museum - 25 år med Åkers hembygdsförening. Titeln anspelar på att mycket av vår förenings verksamhet kretsar museet, att byggnaden en gång byggdes som magasin och att det var tack vare tankarna på ett museum som hembygdsföreningen kom till.

Magasinet är från slutet av 1700-talet, här förvarades salt, kött och spannmål som bruksarbetarna kunde hämta ut genom att betala med en pollett. Polletterna hade olika valörer och var del av bruksarbetarens lön.

Mycket har hänt under föreningens 25 år. En del av detta finns bevarat i minnet hos dem som var med, men en hel del har redan fallit i mer eller mindre glömska. Många händelser återfinns i tidningsartiklar, på bilder och i protokoll. Andra händelser ansågs inte vara värda att nedteckna eller spara eller så har de som varit med lämnat oss. Mot bakgrund av detta kom diskussioner upp om att vår historia skulle dokumenteras inför föreningens 25-årsjubileum.

I början av 2008 konkretiserades planerna, en planeringen i tid gjordes och arbetet började så smått komma igång på flera täter. I korta berättelser har vi samlat en del av det som skett. Det har inte alltid varit någon lätt uppgift och det finns inte någon möjlighet att ta med allt och säkert har något som borde ha varit med glömts bort eller inte kommit fram.

I några av de inledande kapitlen beskrivs arbetet med museet, även dansbanan som byggdes upp i Engelska Parken får ett kortare kapitel. Boken har 14 kapitel och är på 85 sidor. Berättelserna kompletteras av ett 60-tal bilder.

Bokens första kapitel visar att det funnits en föregångare till nuvarande förening. Den föreningen bildades redan 1928 men kom under 1950-talet att föra en alltmer tynande tillvara och föreningen lades definitivt ned år 1959. I artikeln från 1932 beklagar dåvarande ordförande Torsten Zetterquist att föreningen blivit mer exklusiv än vad som var tänkt. Han skriver så här: ”En hembygdsrörelse borde ha förutsättningar att bliva en folkrörelse, tycker man. Det ser emellertid ut, som om en sådan i våra dagar måste offra åt det moderna nöjeslivets tingeltangel”. Hur ser vi på detta nu, 80 år senare?

 

Boken släpptes i samband med föreningens årsmöte den 15 mars 2011. Den kan köpas vid Åkers hembygdsförenings museum. Den kan även beställas från bokförlaget Axplock – ISBN 978-91-85385-86-7 (www.axplock.se).

Pehr Bengtsson

 

 

Framsidan på vår jubileumsbok