Bli medlem i Åkers Hembygdsförening!

Genom att bli medlem i Åkers Hembygdsförening stödjer du arbetet med att utveckla kulturen och göra historien synlig i ett av Mälardalens mest intressanta framtidsområden.


Medlemsavgifter     2023    
Enskild medlem:     100  kr    

Familj:                   150 kr    
 

Sätt in medlemsavgiften på vårt Bankgiro 704-8960 och ange vad medlemsavgiften avser (enskild/familj) samt namn och adress, eller Swisha till nummer 123 351 14 09 mottagare är Åkers Hembygdsförenuing.

Om du hellre vill ha medlemsutskick per e-post i stället för med brev så ange detta och din e-postadress på inbetalningen. Genom att göra detta minskar föreningens kopierings- och distributionskostnader. Mer resurser blir över till att utveckla museet och den övriga verksamheten!

 

Så hanterar föreningen personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)

 

När du blir medlem i föreningen lämnar du vissa personuppgifter, (namn, adress, telefonnummer) därmed ger du samtidigt ditt samtycke till att föreningen får hantera dessa.

 

Vi behöver uppgifterna till vårt medlemsregister så att vi kan kontakta dig kring föreningens verksamhet och bl.a. för att distribuera föreningens medlemsblad.

 

Föreningen spar uppgifterna så länge du är medlem och därefter så länge vi kan vara rapporteringsskyldiga i något fall.

 

Föreningen lämnar inte ut personuppgifter utan att ha ett uttryckligt samtycke, dock kan vi komma att dela uppgifterna med vårt riksförbund, försäkringsbolag och anslagsgivande myndigheter.

 

Personuppgiftsansvarig är Åkers Hembygdsförening.