Bli medlem i Åkers Hembygdsförening!

Genom att bli medlem i Åkers Hembygdsförening stödjer du arbetet med att utveckla kulturen och göra historien synlig i ett av Mälardalens mest intressanta framtidsområden.


Medlemsavgifter     2017     
Enskild medlem:     80  kr    

Familj:                  140 kr    
 

Sätt in medlemsavgiften på vårt Bankgiro 704-8960 och ange vad medlemsavgiften avser (enskild/familj) samt namn och adress, eller Swisha till nummer 123 351 14 09 mottagare är Åkers Hembygdsförenuing.

Om du hellre vill ha medlemsutskick per e-post i stället för med brev så ange detta och din e-postadress på inbetalningen. Genom att göra detta minskar föreningens kopierings- och distributionskostnader. Mer resurser blir över till att utveckla museet och den övriga verksamheten!