Länkar  (meddela gärna via Gästboken om någon länk inte fungerar)

Länkarna är gjorda för att öppnas i ny flik.

Industri- och teknikhistoria

Sveriges Gjuteritekniska förening och Gjuterihistoriska Sällskapet
Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd med adresser mm till ca 1300 arbetslivsmuseer i Sverige
Hälleforsnäs gjuterimuseum
Vallonbruk i Uppland

Hembygdsföreningar/-museer
Länna hembygdsförening
Mariefreds hembygdsförening
Stallarholmens Hembygdsförening
Strängnäs Gille hembygdsförening
Fogdöns Hembygdsförening
Gåsinge-Dillnäs hembygdsförening

Härads hembygdsförening
Fler hembygdsföreningar, se Södermanlands hembygdsförbund

Turistupplysningar
Turistbyråerna i Marifred och Strängnäs


Övriga

Foton från Åkers Styckebruk , maj 2014

Mälarum Fastigheter

Om historiska gruvor i mellansverige, bl a Kantorpsgruvan
Strängnäs kommuns bibliotekshemsida med historiska bilder från Åker. (Klicka på "Fotosamlingen" och sedan på "Åker".)
Åkers Sweden AB, valstillverkare