Masugnen från 1795, nu med arkiv innanför den röda överdelen. Ingång genom dörren i den vänstra ny byggnaden.

 

Bruksarkivet 2024.

Öppet söndagar i juli kl. 12-15.

Dessutom:

  • Den 26 maj och den 7 september. Tema "Kulturens vägar, knutpunkter och mötesplatser". Gästgiverier, Folkets Park, Folkets Hus, Idrottsplatsen, Järnvägsstation, Kyrkan m m. Gratis inträde.
  • 12 oktober och 9 november.  Öppet för alla men särskilt för den som vill starta sin forskning kring "din gård, torp eller anfärvant". Gratis inträde.

 

Välkomna!

 

Värdar möter dig, berättar och visar.

Lokalen är anpassad för rullstol.

 

Grupper kan boka för guidad visning om masugnen och arkivet på andra tider. 50 kr per person dock minst 250 kronor.

Söker du något särskilt och vill komma till arkivet för att forska går det alldeles utmärkt. Kontakta oss för att komma överens om tid. Någon är på plats och hjälper dig att söka. Kostnad 100 kr per timme och på några timmar hinner du mycket. 


Kontaktperson:

Pehr Bengtsson, 070-589 53 04  ps.bengtsson AT telia.com

 

 

Arkivet

Under 2010-2011 skapade STC Interfinans AB ett nytt och helt modernt arkiv inuti överbyggnaden på Wahrendorffs masugn från 1795. Här finns nu Styckebrukets gamla arkiv med handlingar från tidigt 1600-tal till 2008 och här finns även det Wahrendorffska arkivet från handelshuset "Wahrendorff et Co", Skeppsbron 34 i Stockholm. Släkten Wahrendorff ägde under lång tid Åkers Styckebruk. 

Sedan några år finns även Länna Bruks äldre arkiv samt Ånhammar Säteri äldre arkiv deponerade här.

Rötterna till Åkers Bruk finner vi i slutet av 1500-talet. I Hertig Carls diarium från 1584 finns räkenskaper för "Åkers Hytto och Hammare". Den första kanonen gjuts redan 1588 men fortfarande är Åkers Bruk ett "vanligt" järnbruk. Men så, 1654 utfärdar Drottning Kristina ett privilegium för Åkers Jern Bruk att gjuta "… jernstycken af hwad calibre och sortiment de hälst wele …". Åkers Jern Bruk blir från och med nu Åkers Stycke Bruk (stycke = kanon).

Många handlingar av alla de slag har sedan denna tid präntats ned av skrivare vid Åkers Styckebruk och många brev har sänts till bruksägarna. Ritningar på olika produkter har tagits fram, såväl som ritningar på byggnader. Kartor har ritats och de anställdas göranden och låtanden har nogsamt bokförts. Allt detta, och en hel del annat, har genom århundradena samlats och arkiverats vid Styckebruket.


Här finns Drottning Kristinas privilegiebrev och ytterligare 12 kungliga namnteckningar. Här finns detaljkartan över Skottvångs gruva. Där kan du följa gruvhålen ned på djupet. Här kan du även finna ritningar till Riddarholmskyrkans torn, till den första producerade svenska valsen från 1806, till arbetarbostäder, broar, spisar, plogar och mycket mera. Ej att förglömma är 700 ritningar till kanoner, kulor och granater. 


Det nya arkivet invigdes högtidligt den 5 oktober 2011 med hundratalet inbjudna gäster. De ekonomiska resurserna som behövdes för att skapa ett modernt arkiv inuti en masugn från 1795 med tillhörande byggnad för toaletter och kök med mera har bekostats av STC Interfinans AB. Byggnaden och arkivet ägs av dotterföretaget AB Åkers Styckebruk. Det vårdas och hålls tillgängligt för allmänheten, grupper och forskare av Åkers hembygdsförening.

Vill du se fler bilder klicka här

 

Bildgalleri Arkivets Dag 2018