Öppettider Bruksarkivet 2019.

 Normal öppettid  är 12.00-15.00.

Dock den 2 juni när det är museets dag är öppettiden 10.00-16.00.


19 maj    Tema: Länna Bruks äldre arkiv

2 juni    Tema: Länna Bruks äldre arkiv

15 juni    Tema: Länna Bruks äldre arkiv

30 juni   Öppet för allmänheten

7 juli    Öppet för allmänheten

14 juli    Öppet för allmänheten

21 juli    Öppet för allmänheten

28 juli   Öppet för allmänheten

                           7 sept Kulturarvsdagen    Tema: "Udda produkter"

12 okt    Tema: "Udda produkter"

                  9 okt  Arkivens dag    Tema: "Udda produkter"


 

Värdar möter dig, berättar och visar.

 Lokalen är anpassad för rullstol.

 

Grupper kan boka för guidning på andra tider. Kostnaden är 45 kr per person, dock lägst 250 kr.

Söker du något särskilt och vill komma till arkivet för att forska går det alldeles utmärkt. Kontakta oss för att komma överens om tid. Kostnaden är 50 kronor per gång. 


Kontaktpersoner:

Pehr Bengtsson, 070-589 53 04.

Tomas Larsson, 070-343 49 67.

 

Arkivet

Under 2010-2011 skapade STC Interfinans AB ett nytt och helt modernt arkiv inuti överbyggnaden på Wahrendorffs masugn från 1795. Här finns nu Styckebrukets gamla arkiv med handlingar från tidigt 1600-tal till 1975 och här finns även det Wahrendorffska arkivet från handelshuset "Wahrendorff et Co", Skeppsbron 34 i Stockholm. Släkten Wahrendorff ägde under lång tid Åkers Styckebruk. Arkivet ligger bara ca 100 m från hembygds-föreningens bruks- och hembygdsmuseum.

Rötterna till Åkers Bruk finner vi i slutet av 1500-talet. I Hertig Carls diarium från 1584 finns räkenskaper för "Åkers Hytto och Hammare". Den första kanonen gjuts redan 1588 men fortfarande är Åkers Bruk ett "vanligt" järnbruk. Men så, 1654 utfärdar Drottning Kristina ett privilegium för Åkers Jern Bruk att gjuta "… jernstycken af hwad calibre och sortiment de hälst wele …". Åkers Jern Bruk blir från och med nu Åkers Stycke Bruk (stycke = kanon).

Många handlingar av alla de slag har sedan denna tid präntats ned av skrivare vid Åkers Styckebruk och många brev har sänts till bruksägarna. Ritningar på olika produkter har tagits fram, såväl som ritningar på byggnader. Kartor har ritats och de anställdas göranden och låtanden har nogsamt bokförts. Allt detta, och en hel del annat, har genom århundradena samlats och arkiverats vid Styckebruket.


Här finns Drottning Kristinas privilegiebrev och ytterligare 12 kungliga namnteckningar. Här finns detaljkartan över Skottvångs gruva. Där kan du följa gruvhålen ned på djupet. Här kan du även finna ritningar till Riddarholmskyrkans torn, till den första producerade svenska valsen från 1806, till arbetarbostäder, broar, spisar, plogar och mycket mera. Ej att förglömma är 700 ritningar till kanoner av olika typer och kalibrar.

  
Det nya arkivet invigdes högtidligt den 5 oktober 2011 med hundratalet inbjudna gäster. De ekonomiska resurserna som behövdes för att skapa ett modernt arkiv inuti en masugn från 1795 med tillhörande byggnad för toaletter och kök med mera har bekostats av STC Interfinans AB. Byggnaden och arkivet ägs av dotterföretaget Mälarum Fastigheter (f.d. AB Åkers Styckebruk som även de var inriktade på fastighetsförvaltning). Det vårdas och hålls tillgängligt för allmänheten, grupper och forskare av Åkers hembygdsförening.


Vill du se fler bilder klicka här

Masugnen från 1795, nu med arkiv innanför den röda överdelen. Ingång genom dörren i den vänstra ny byggnaden.