Cosswatorpet och Täby fäbod

Cosswatorpet från tidigt 1600-tal låg från början i det som senare blev disponentträdgården, alldeles nära bruksmuseet. Runt år 1800 flytt-ades torpet till sin nuvarande plats i Täbylund i direkt anslutning till Täby fäbod, som har legat på samma plats sedan 1570. Fäboden är ett av Sörmlands äldsta trähus.

 

I början av 1600-talet invandrade ett  20-tal valloner till Åkerstrakten. Deras uppgift var bl a att lära svenskarna kola för gjutgodstill-verkningen. Vallonen Johan Cochoy född 1575 skrev kontrakt i Amsterdam 1624 som kolare för Wilhelm de Besche  i Sverige. Familjen bestod av 6 personer och flyttade in i torpet 1628. Man tror att namnet Cochoy senare försvenskades till Cosswa. Torpet har varit bebott nästan oavbrutet till 1967.

Byggnaderna ägs av Mälarum Fastigheter (f.d. AB Åkers Styckebruk). Kontaktperson är Tommy Engström tel 0159-800359. 

 

Hjulhuset

Längs vägen från Åker till Kalkbro intill Göksjöns södra strand finner du denna vattenkonst. Hjulhuset med dess stånggångsled användes mellan åren 1870 och 1896 för att pumpa vatten ur Bredsjönäs gruva som ligger mer än en km från vattenhjulet.                                       

Hjulet har en diameter av 13,7 m och består av 166 skovlar som vardera rymmer 30 liter vatten. Hjulet rörde sig med en hastighet av ½ till 2 varv per minut beroende på hur mycket vatten som släpptes på. Den kraft som hjulet gav var då mellan 5,5 och 22 hästkrafter.

För att få vatten grävdes och sprängdes kanaler från flera sjöar. Vattnet leddes sista delen i trätrummor som anslöt till toppen  på hjulhuset. Vattenhjulet var således ett överfallshjul.

Mer information finns på plats. Här startar även den cirka 5 km långa vandringsleden – Stånggångsleden. Under sommarhalvåret är hjulhuset öppet så att du kan komma in och se själva vattenhjulet.

 

Mörtsjö Ringmur

Fornborgar tillkom i huvudsak under perioden år 500 f.kr. till 1000 e.kr.  Vattennivån var vid tiden för Kristi fördelse ca 10 meter högre än idag och vid 1000-talet cirka 5 meter högre vilket gör att fornborgarna då inte låg så undangömda i skogen som vi kan uppleva det idag.

I Åkersområdet finns sex fornborgar, den största och bäst bevarade är Mörtsjö Ringmur. Den ligger på ett 85 meter högt och i huvudsak mycket brant berg vid östra kanten av Mörtsjön. Borggårdens längd är 100 meter och dess bredd 50 meter.  Borgen syfte torde ha varit att ge skydd vid orostider (skyddsborg även kallat defensivborg). Berget är mycket brant åt alla håll även om ingångsriktningen från sydost är något mindre brant. Trotts detta har man bygget en stenmur runt om, sammanlagt cirka 300 meter. En yttermur skyddar de båda ingångarna i öster och sydöst.

Det sägs att det i den västra branten har funnits en lönngång upp till bergsplatån. Lönngången är nu raserad men ännu på 1930-talet lär dristiga personer ha forcerat den hemliga gången.

Fornborgen ligger knappt 2 km sydväst Åkers centrum vid Mörtsjöns östra kant.

 

Människorna Bruket Kanonerna

Människorna Bruket Kanonerna är Sörmlands Museums tema på "Historien i Sörmland" här i Åkers styckebruk. Totalt 48 skyltar berättar historien  om området. De flesta finns på Styckebrukets bruksområde, ett 10-tal i samhället och drygt 10 finns vid Skottvångs gruva, Krampan, Vattenhjulet med flera platser. Stolparna är röda med en röd vimpel med texten "historien i sörmland". Varje skylt berättar sin historia. En broschyr över var skyltar finns kan du få på hembygdsföreningens museum och på Bruksarkivet. Du kan även gå in på Sörmlands museums hemsida.

 

 Fler sevärdheter kommer att läggas in