Vandringslederna

 Bildgalleri

Från Marviksleden

Stångångsleden - Marviksleden - Visnaren runt

Guide om vandringslederna finns som länk nedan samt på museet.


Hitta till Stångångsleden:

Följ vägen från Åker mot Skottvång, efter någon kilometer kommer du till en vägskylt där det står Kalkbro. Följ denna väg tills du kommer fram till ruinen av hjulhuset ( till höger om vägen). Här börjar vandringsleden.

På vårt Bruks- och hembygdsmuseum finns en ledbeskrivning som berättar om intressanta platser och även innehåller en karta med leden inlagd. Du finner den även i länken nedan.

Stånggångsleden startar vid f.d hjulhuset (ruinen)vid Göksjöns strand och följer i huvudsak den tidigare stånggången till gruvorna vid Bredsjönäs. Du kommer här och var att få syn på fundament och järnstag som en gång i tiden höll fast stånggången. Stånggången, som fungerade mellan år 1879 och år 1896, gav kraft för att bland annat pumpa upp vatten ur gruvhålen. Stångången slutar vid Bredsjönäs gruvområde som är uppröjt och därför lätt att skaffa sig en bild av hur här en gång sett ut. Skyltar på platsen hjälper dig. Järnmalmsbrytningen började redan under 1600-talet i detta område och de sista gruvhålen stängde 1925.

Leden fortsätter därefter till de s.k. Sjuhålen som är mindre och grunda gruvhål som bildats genom att man eldat på berget och därefter hällt på kallt vatten så att sprickor bildades och malmen kunde brytas loss. Djupet är mellan 20 - 30 meter. Här finns även lämningar av en "oxvandring" och en gruvkammare.

Återvägen går genom skogen förbi Mossjön och längs en smal sprängd kanal, som en gång förde vatten till hjulhuset.

Leden är cirka 5 kilometer och går i huvudsak i lätt terräng. Gul märkning.

Där hjulhuset tidigare stod finns en utställning som bland annat berättar om vattenhjulet och stånggången.

Guide här

Hitta till Marviksleden:

Följ vägen från Åker mot Skottvång. Efter 4,2 km ser du några skyltar på vänster hand som markerar starten på vandringsleden. Kör ytterligare 100 m och du kommer till en parkeringsplats vid kanten av Malsjön.

På vårt Bruks- och hembygdsmuseum finns en ledbeskrivning som berättar om intressanta platser och även innehåller en karta med leden inlagd. Du finner den även i länken nedan.

Marviksleden startar vid Malsjön och följer sjöns forna utlopp ned mot Marviken. Fortfarande syns den gamla bäcken där vattnet med stor kraft forsat utför. Förr sträckte sig Malsjön ända fram i den stora grop som finns vid ledens start alldeles vid kanten av Skottvångsvägen.

Leden följer sedan längs kanten av Nedre Marvikens strand. Du kan på flera ställen ana resterna av kolmilor och kolarkojor när du följer leden söderut förbi Långa Edet. Här ansluter Sörmlandsleden och slår följe en bit. Du passerar strax ett gravröse från bronsåldern och kommer sedan in på en hålväg där kolforor och trädtransporter sökt sig ned mot Marviken. Strax är du framme vid skärmskydden, leden fortsätter följa Marviken en bit tills du kommer fram till ett större gravröse, här viker leden åt höger, upp för en brant och strax är du framme i riktiga "blåbärssnår".

Efter ytterligare några hundratal meter bär det uppför igen, upp på Stenhuggarmon. Här har man funnit lämningar från både yngre stenålder, brons- och järnåldern samt från vikingatiden. Uppe på platån finns möjlighet att klättra upp i ett utsiktstorn som beträdes på egen risk, på väg ned passerar du strandvallarna (klappersten) som bildades för mer än 9000 år sedan när havet slog mot den dåvarande strandvallen.

Väl nere från Strandhuggarmon följer leden den riktigt gamla vägsträckningen mellan Åker och Skottvång och strax är du tillbaka vid Malsjön.

Leden är cirka 6 kilometer och går i kuperad terräng. Blå märkning.

Guide här

Båda lederna på Stenhuggarmon underhålls av Åkers Hembygdsförening. Utsiktstornet beträdes på egen risk.

 

Visnaren runt

Guide här (pdf-fil)


Text och foto: Pehr Bengtsson

Starta bildgalleri här

 

Dessutom finns Sörmlandsledens etapper 15-17 i skogarna ovanför Åkers styckebruk, åt söder och öster.

 

Titta gärna in på Muséet eller Arkivet när du vandrar eller cyklar i området. Öppettider på första sidan.