Vår historia

Christopher O'Regan och Evert Lidén på Bruksarkivet 2018

Med "VÅR HISTORIA" avser vi både föreningens historia och Åkers sockens historia.

Under länken Åkers hembygdsförening finns en kort redogörelse för föreningen och vår verksamhet. Även en förening har en historia och innan detaljer glöms måste den sättas på pränt. År 2011 blev föreningen 25 år, då gav vi ut vår historia i form av en jubileumsbok som fick namnet "Från Magasin till Museum - 25 år med Åkers hembygdsförening". Boken kan du köpa på vårt museum, ett före detta sädesmagasin.

Åkers sockens historia finns beskriven i kort-kort form i länken "Åker under 9000 år". 

Bruksanvisningen är vår medlemstidning som startade 2006.

Torsdagstramparna är en aktivitet som startade före föreningens bildande och sedan blev en del av föreningens verksamhet. Under en cykeltur på några timmar besökte vi olika intressanta platser.

På vårt museum, vid våra arrangemang och i Bruksarkivet får du veta så mycket mer - Välkommen att delta!

 

Länkar till lite om vår historia:

Åkers hembygdsförening

Åker under 9000 år

Bruksanvisningen

Torsdagstramparna