Vår historia

Med "VÅR HISTORIA" avser vi både föreningens historia och Åkers sockens historia.

Under rubriken "Åkers hembygdsförening" finns en kort redogörelse för föreningen och vår verksamhet. Föreningens historia återges även i form av verksamhetsberättelser och vårt medlemsblad - "Bruksanvisningen". Här finns också en liten återblick på vårt 20-årsjubileum 2006. Även en förening har en historia och innan detaljer glöms måste den sättas på pränt. År 2011 blev föreningen 25 år, då gav vi ut vår historia i form av en jubileumsbok som fick namnet "Från Magasin till Museum - 25 år med Åkers hembygdsförening". Mer om denna kan du läsa på fliken "Föreningen 25 år".

Åkers sockens historia finns just nu beskriven i kort-kort form under 9000 år. Under övriga rubriker på hemsidan finner du mer information. På vårt museum, vid våra arrangemang och i Bruksarkivet får du veta så mycket mer - Välkommen att delta!

 

En exempeltext. För att ändra till din egen text, klicka på knappen med en penna på sig. Klicka på "X-knappen" för att ta bort.