Gamla tider vid Krutbruket

Ett bildspel startar automatiskt. Du kan stanna (pausa) bildspelet och köra en bild i taget med pilarna.

 • bild-0026, Inspektion av driftvärnet vid porten till Krutbruket, från album.jpg

  Vaktavlösning vi inpassagen till Krutbruket. Till vänster Landstormen och till höger Driftvärnet. Längst till höger i båtmössa står Thure Holmgren, senare kommunstyrelsens ordförande i Åker (var då egen kommun).

 • Åkers Krutbruk 1930.jpg

  Råckstaån vid Krutbruket med den gamla bron. Troligen omkring 1930.

 • Bad i Krutbruksån, Kerstin bor huset, står på baksidan.jpg

  Glatt gäng badar i Råckstaån omkring 1930 vid Kvarnbergavägen 7. Jedar, Hallin, Stenkvist, Gruntman, samt längst fram Pettersson och Rylén.

 • Bad i Krutbruksån, Moodhs hus (Kerstin bodde).jpg

  Badande ungdomar i Råckstaån. Moodhs hus (rivet) i bakgrunden.

 • Bil tar kurvan vid Kvarnbergavägen 7 på väg mot S-näs, från album.jpg

  Stenkvist kommer med sin T-ford i kurvan mot Strängnäs. Vid Kvarnbergavägen 7 och stenstolpen finns även idag.

 • Hagalund 1931, från album.jpg

  Vägen upp mot Hagalund 1930

 • Melker Eriksson i hoppbacken.jpg

  Hoppbacken i Hasselhammaren omkring 1930. Kanske Melker Eriksson som landat i underbacken.

 • Melker i hoppbacken.jpg

  Melker Eriksson kan vara den som hoppar i Åkers hoppbacke.