Arkivets dag den 10 november 2018.

 

Från Jagbacken till Riagården

Från Jagbacken till Riagården med underrubriken från fattigstuga till ålderdomshem. Utställningen beskrev hur omhändertagande och vård av gamla, sjuka och orkeslösa har gått till i Åkers socken sedan tidigt 1700-tal och fram till dagens Riagården. Inte bara socknen byggde fattigstuga utan så gjorde även Styckebruket som under två perioder organiserade omhändertagande av sina egna anställda som inte klarade att bo själva.

Låg Åkers första fattigstuga mitt på nuvarande E 20 på Löta gäde? Vilka var det som fick flytta till fattigstugan? Hur kunde Styckebruket ordna egen fattigstuga, senare ålderdomshem? Vad fick de inneboende för mat och hur ofta? När byggdes första Riagården och hur såg det ut då? Svaren på detta och mycket mer fann man i utställningen på Bruksarkivet i Åkers Styckebruk. Här visades många handlingar rörande fattigvården och här fanns många foton på byggnader och de inneboende.

 

  • IMG_3965.JPG
  • IMG_3968.JPG
  • IMG_3969.JPG
  • IMG_3970.JPG