Museet och Bruksarkivet

Museet finns på bruksområdet, f.d. Åkers Styckebruk område, och är dåvarande Styckebrukets gamla sädesmagasin från mitten av 1790-talet.  Museets historia börjar med att några historiskt intresserade entusiaster upprepade gånger framförde till Styckebrukets dåvarande ledningen att Bruket och Åker behövde ett museum. Bruksledningen med Ebbe Sundberg i spetsen gick efter moget övervägande med på att ställa en byggnad till förfogande för en symbolisk hyra. Ett av kraven var dock att det fanns en större organisation bakom som kunde garantera projektekts fortlevnad.

Detta blev bakgrunden till att Åkers hembygdsförening bildades i maj 1986. Därefter följde några år med omfattande arbeten på och i det gamla magasinet för att det i augusti 1988 skulle kunna slå upp sina portar - nu som museum. Mer om detta kan du läsa i föreningens jubileumsbok från 2011 "Från Magasin till Museum - 25 år med Åkers hembygdsförening". 

 

Bruksarkivet är egentligen två arkiv. Dels AB Åkers Styckebruks arkiv med handlingar från 1600-talet till 1975 och dels det Wahrendorffska handelshusets arkiv.  Det är STC Interfinans AB med dotterföretaget Mälarum Fastigheter, f.d. AB Åkers Styckebruk, som äger byggnad och arkivhandlingar och Åkers hembygsförening som svarar för vård och visning.

Arkivet invigdes den 5 oktober 2011.

För öppettider se under fliken Åkers Bruksarkiv.

När du ser skylten har du masugnen med arkivet alldeles till höger om dig. Har du bil kan du parkera den till vänster.