Dagboken

är främst till för dokumentation om hemsidans förändringar. Den som gör en uppdatering skall notera i rubrikform vad som gjorts.

Uppdatering

Hänvisningar m.m.. till AB Åkers Styckebruk har ändrats till Mälarum Fastigheter maa. företagets namnbyte.

Krutbrukets historia har uppdaterats under rubriken museet.

Åker under 9000 år

Uppdaterad.

Även en fråga om Lida har besvarats i gästboken.

Uppdatering

Förstasidan samt öppettider.

Startsidan uppdaterad

Reklam för museet och arkivet.

Uppdatering startsida och Höstprog.

Minörs Grotta på arkivet inlagt. Midsommar borttaget. Prog hösten 2014 inlagt.

Första sidan. Kontaktperson.  

Första sidan uppdaterad med resultatet av arbetet i Riaskogen 5 april.

Tomas L inlagd som kontaktperson Arkivet.

Uppdatering styrelse och stratsida

Nya styrelsen med kontaktuppgifter ordf inlagt. Startsidan uppdaterad.

Uppdatering startsida och svar gästbok

Startsidan: Om glöggafton samt valberedningen inlagt.

Gästboken: Svarat om bergrummet Ådalskvarn.

Startsidan samt öppettider arkivet

Starsidan med kommande program och när museet öppnar och arkivets närmaste öppethållande. Åkers Bruksarkiv - sidan uppdaterad med öppettider 2014.

Startsidan uppdaterad

Kommande programpunkt och att museet nu är stängt för säsongen samt att vi nu finns på facebook. 

Program med mera

Höstens program och Bruksanvisning 22 lagts in. Svarat i gästboken. Uppdaterat förta sidan och tider öppet på arkivet.

Uppdaterat startsidan

Midsommarfirandet och kort info om höstens program

Bruksanvisning nr 20 m m

Startsidan uppdaterad. Bruksanvisning nr 20 och program för våren 2013 inlagda.

Startsidan uppdaterad

Några rader om Kjell Svenssons besök den 16 okt samt flaggar för Nils-Axel Mörner den 7 nov.

Gästboken

Då DinStudio infört Spamfilter för inlägg i Gästboken, så tar jag bort godkännande av inlägg och aktiverar spamfiltret. Skulle det visa sig att detta inte funger så får man återinföra "godkänna inlägg". (oh)

Gästboken

Godkänner ett inlägg i Gästboken, men konstaterar att e-postadressen är felaktig. Ska kanske vara telia.com istället för com.com. (oh)

Startsidan uppdaterad

Masugnspredikan och Bruksarkivet

Startsidan uppdaterad

von Seth och öppettid arkivet

Reklam Jubileumsboken

Reklam Jubileumsboken på startsidan. Komplettering av text under "Vår historia".

Uppdatering efter årsmöte

Ny suppleant. Verksamhetsberättelse. Arbdagar museet.