Dagboken

är främst till för dokumentation om hemsidans förändringar. Den som gör en uppdatering skall notera i rubrikform vad som gjorts.

Omarbetning pågår

2011-12-15

Pehr Bengtsson omarbetar hemsidan. Hemsidan f.n inte officiell hemsida för föreningen.