Dagboken

är främst till för dokumentation om hemsidans förändringar. Den som gör en uppdatering skall notera i rubrikform vad som gjorts.

Bruksmuseet bl. a.

2011-12-06

Uppdaterar sidan Bruksmuseet tillsammans med Per Wedlin med infogning av bilder i text. Vi diskuterar hur eventuell överflyttning av gamla hemsidan och dess innehåll till denna hemsida ska gå till. Per får en inblick i arbetet med upplägget hos DinStudio.