Dagboken

är främst till för dokumentation om hemsidans förändringar. Den som gör en uppdatering skall notera i rubrikform vad som gjorts.

Gästboken

2012-06-26

Då DinStudio infört Spamfilter för inlägg i Gästboken, så tar jag bort godkännande av inlägg och aktiverar spamfiltret. Skulle det visa sig att detta inte funger så får man återinföra "godkänna inlägg". (oh)