Dagboken

är främst till för dokumentation om hemsidans förändringar. Den som gör en uppdatering skall notera i rubrikform vad som gjorts.

Gästboken

2012-05-16

Godkänner ett inlägg i Gästboken, men konstaterar att e-postadressen är felaktig. Ska kanske vara telia.com istället för com.com. (oh)