Dagboken

är främst till för dokumentation om hemsidans förändringar. Den som gör en uppdatering skall notera i rubrikform vad som gjorts.

Reklam Jubileumsboken

2012-03-16

Reklam Jubileumsboken på startsidan. Komplettering av text under "Vår historia".